^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Uit het schoolreglement : 

 

Onze school is een geloofsgemeenschap. De inspiratiebron van ons opvoedingsproject is Jezus Christus.
We laten de leerlingen kennismaken met het leven en de leer van Jezus Christus.
Die worden ons gebracht in het evangelie.

Van de leerkrachten wordt verwacht dat zij het geloof voorleven.
Van de ouders wordt minstens verwacht dat zij ons niet tegenwerken.
De leerlingen nemen deel aan alle gebedsvieringen die binnen
schoolverband worden gehouden. Onze school is een leergemeenschap.
Onze school heeft een soepele structuur.
We proberen om de organisatie aan te passen aan de behoeften van elke leerling.
We streven naar opbouwende relaties tussen alle betrokkenen
(ouders, leerlingen, leerkrachten, CLB, … ).

De klas en de school zijn geen eiland. We werken samen met andere klassen
en met andere scholen. We willen opvoeden tot sociale en ruimdenkende mensen.
We hebben eerbied voor de godsdienstige gezindheid van anderen zonder
onze eigenheid prijs te geven. We hebben een luisterend oor voor
moeilijkheden en zoeken samen naar oplossingen.

Copyright 2018  De Zonnebloemschool