^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

 

De schoolraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van 3 geledingen:

- Afgevaardigden van de ouders, verkozen uit de ouderraad
- Afgevaardigden van de leerkrachten
- De lokale gemeenschap. Het betreft hier vertegenwoordigers uit de omgeving van de school,
zoals een vertegenwoordiger van het bestuur van de gemeente, van de parochie, ...

Een belangrijke rol van de schoolraad is om op de hoogte te blijven van wat er gebeurt op en rond de school.
Daarom zal de directeur meestal bij elke vergadering een stand van zaken geven.
Strategische keuzes van de school, bv. rond jaarthema's, specifieke pedagogische activiteiten enz. komen hier aan bod.

De schoolraad heeft vooral een adviesbevoegdheid in tal van zaken rond de school.
Zo is bv. het advies van de schoolraad nodig bij een aanvraag tot oprichting van
een nieuwe studierichting in de school.
Ook over het schoolreglement, de aanwending van de lestijden,
de taakomschrijving van directeur en leerkrachten,
verbouwingswerken aan de school enz. heeft de schoolraad deze adviesbevoegdheid.
Jaarlijks worden ook de facultatieve verlofdagen van de school door de schoolraad goedgekeurd.

De schoolraad komt ongeveer 4 keer per jaar samen.

 

Copyright 2018  De Zonnebloemschool