^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

 

BUSVERVOER/ NASCHOOLSE OPVANG
Zie ook ‘schoolreglement’.

BUSVERVOER :
 
Contactgegevens busbegeleiding (gelieve enkel voor dringende zaken op te bellen
tijdens de busrit of een berichtje te sturen om een verandering te melden.) Pas op : een busregeling
kan niet zomaar veranderd worden, gelieve ook steeds de school aan te spreken.
Bus 1 :   Dominique Devroe     0479/70 80 04
Bus 2 :   Fanny Calliez             0495/19 88 96
Bus 3:    Linda Verraes             0485/91 67 12
Bus 4:    An Moreeuw               0496/04 79 93
 
1. Vaste gemeenschappelijke opstapplaatsen
Dit betekent dat uw zoon of dochter naar een afgesproken gemeenschappelijke opstapplaats komt
om daar de bus te nemen. De bussen gaan niet meer rijden van het ene huis naar het andere. Dit kan
de reistijden voor onze leerlingen sterk verkorten.
 
2. Maximum één ophaaladres per gezin / per domicili van elke leerling.
Uitzonderdingen zijn te bespreken met de directie.
 
3. Minimum afstand van 1,5km (voor nieuwe lln vanaf 1 september 2017)
Indien uw kind moet opgehaald worden binnen een perimeter van 1,5km t.o.v. de school wordt
verondersteld dat de leerling in kwestie zich al dan niet onder begeleiding van een ouder of andere
persoon uit de gezinscontext zelfstandig naar de school begeeft. Deze leerlingen hebben geen recht
meer op gratis schoolvervoer.
 
VOOR-en NASCHOOLSE OPVANG:

 

Onze opvang gaat door in onze afdeling in de Slabbaardstraat Noord 90.
Het team dat instaat voor de opvang bestaat uit Nancy Naert en Sofie Verfaillie.
 
Tijdens de opvanguren : kan je hen bereiken op het nummer 051/306 308.

Opvang ’s morgens: vanaf 7u tot 8u10 (daarna is er toezicht op de speelplaats en worden de
leerlingen van de Schoolstraat naar hun afdeling begeleid).
 
Opvang ’s avonds: van 16u15 tot 18u, op vrijdag tot 17u, op woensdag tot 12u40. Tijdens de
avondopvang kan uw kind zich ontspannen door te knutselen of te spelen. Er is ook mogelijkheid om
hun  huiswerk te maken, hiervoor is een aparte ruimte voorzien.
 
Kostprijs: De opvang kost per beginnend kwartier 0,40€ (bv uw kind blijft 40 min in de opvang, dit
zijn 2 volle kwartieren en 1 beginnend, dus u betaalt 3 kwartier opvang).
Voor ouders van leerlingen die recht hebben op gratis busvervoer : de overheid voorziet een subsidie
waardoor ouders van leerlingen die recht hebben op gratis busvervoer, een mindering van 50%
krijgen. U kan kiezen voor busvervoer én opvang, maar dit kan enkel met een vaste regeling.
Voor ouders van leerlingen die geen recht hebben op gratis busvervoer : indien u kiest voor opvang,
dan betaalt u het volle tarief. We vragen om een vaste regeling.
 
De opvang is fiscaal aftrekbaar.
 
De facturatie van de opvangkomt maandelijks op de rekening. Indien de opvang niet tijdig wordt
betaald, wordt de toegang tot opvang stop gezet.
 
Ouders die hun kind niet tijdig komen ophalen, betalen een boete van 3euro/kwartier. Je wordt via
telefoon verwittigd van de laattijdigheid, indien geen gehoor, wordt je kind afgezet bij de politie.
Hopelijk hoeven we deze maatregel nooit toe te passen.
 
Voor de leerlingen die niet naar de opvang komen : De poorten gaan open om 8u10. We vragen om
geen kinderen vroeger aan de poort af te zetten. Indien uw kind vroeger dan 8u10 op school toe

komt, gaat het beter nog even naar de opvang in onze afdeling in de Slabbaardstraat Noord

 

 

 

 

 

 

Copyright 2018  De Zonnebloemschool